Innovatief en transparant
Bekijk alle nieuwsartikelen

Validatie eenduidigheid ontbreektGeplaatst op 31-MAA-16 in de categorie Door Jan Horyon geschreven artikelen

Alle betrokken partijen binnen het werkveld asbest zijn nog nooit zo druk bezig geweest om de normen en wetgeving aan te passen als in het afgelopen jaar. De uiteindelijke doelstelling is om asbestsaneringen veiliger, efficiënter en voordeliger uit te kunnen voeren. Maar wat zijn de hobbels die nog genomen moeten worden en waar staan we nu? Om een sanering...
Lees meer

'Asbest, stil kind dat seriemoordenaar blijkt te zijn'Geplaatst op 03-MAA-16 in de categorie In de media

Waarom krijgen gelijkaardige bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals dronken rijden, onveilige seks, en overmatige blootstelling aan de zon, veel meer aandacht dan asbest?, zo vragen Tom Douglas en Katrien Devolder, ethici aan de Universiteit van Oxford, zich af. Wijdverbreid gebruik van asbest in de 20ste eeuw zorgt ervoor dat het volgende asbestschandaal nooit ver weg is, maar ondanks de blijvende media...
Lees meer

In België bij aanwezigheid van asbest minderwaarden...Geplaatst op 23-FEB-16 in de categorie In de media

Asbest in woning betekent bij verkoop een serieuze minwaarde In België zijn verkopers van vastgoed verplicht een reeks attesten aan de verkoopsakte toe te voegen: een bodemattest, een energieprestatiecertificaat (EPC), een keuringsattest voor de elektrische installatie… Dit om te vermijden dat kopers onvoldoende zijn geïnformeerd en achteraf met verborgen gebreken worden geconfronteerd...
Lees meer

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen.Geplaatst op 19-FEB-16 in de categorie asbest

Asbestdaken De leden van de VVD-fractie vragen hoe de overheid eigenaren van asbestdaken gaat dwingen om hun dak te vervangen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om per 2024 asbestdaken te verbieden. In de recente brief (Kamerstuk 25834 nr.104) is aangegeven een wetsvoorstel begin 2017 aan de Kamer te zullen zenden met daarin een expliciete wettelijke grondslag voor een verbod op asbestdaken...
Lees meer

Tussen 9-11 uur en 15-16 uur meeste arbeidsongevallen!Geplaatst op 19-FEB-16 in de categorie algemeen

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur Nieuwsbericht | 19-02-2016 Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011...
Lees meer

Solide wettelijke grondslag 'asbestdaken verbod' noodzakelij...Geplaatst op 04-FEB-16 in de categorie algemeen

<b>De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.</b>. Nadat het besluit aan de Kamer is voorgelegd en vragen schriftelijk beantwoord zijn, is het verzonden aan de Raad van State ter advisering. Inmiddels is het advies van de Raad van State ontvangen. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen...
Lees meer

Na anderhalf jaar rechten is Horyon slagvaardig tegen SZW!Geplaatst op 05-OKT-15 in de categorie actueel

Na anderhalf jaar rechten brengt uiteindelijk de vernietigende uitspraak van Raad van State duidelijkheid in de zaak welke Horyon had aangespannen, wegens een onterechte stillegging, tegen SZW! Jan Horyon heeft samen met zijn advocaat Tim Segers altijd geloof gehad in haar gelijk inzake deze kwestie. Echter tussen je gelijk hebben en dit uiteindelijk verkrijgen moet er meestal nogal wat water door de rivier stromen...
Lees meer

Minister Asscher zet zwaarder in op de invloed van...Geplaatst op 10-JUL-15 in de categorie actueel

<B>Inleiding </B> Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de werkgever verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemers en dient hij een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Maar er zijn situaties waarin ook de opdrachtgever grote invloed heeft op de mogelijkheden om gezond en...
Lees meer

TV uitzending: HORYON b.v. uitgeroepen als branchewinnaar!Geplaatst op 07-JUN-15 in de categorie In de media

Hoe wordt je uiteindelijk genomineerd als beste bedrijf binnen je branche? Klik op de link om onze uitgebreide TV bedrijfsvideo te zien https://vimeo.com/129876841 De Nominatiecommissie en juryleden Onafhankelijk De leden van de nominatiecommissie worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kennis in het bedrijfsleven, hun integriteit en hun beschikbaarheid om het nominatieproces uit te voeren...
Lees meer

Is eenmalige blootstelling aan asbest gevaarlijk?Geplaatst op 20-MEI-15 in de categorie actueel

In 2014 waren er weer een aantal incidenten waarbij asbest vrij kwam. Meestal gaat het om branden. Meest ingrijpend was de brand in Roermond op dinsdagavond 16 december. Door de brand in de haven besluit de gemeente de volgende ochtend om een groot gedeelte van de binnenstad af te sluiten. Dat duurt enkele dagen en betekent daarom een enorme kostenpost voor de middenstand in deze periode vlak voor kerst...
Lees meer

Vacatures:Gemotiveerde werknemers met een scherp oog voor kwaliteit en de capaciteit om projecten te leiden!

Wij zijn dringend op zoek naar:

- Ervaren DTA-ers (met een scherp oog voor de details en leidinggevende capaciteiten);
- Ervaren DAV-ers;

Bent u degene die geen enkele concessie wil doen aan kwaliteit, gemotivieerd is en géén 9 tot 5 mentalitieit heeft? Wellicht past u dan binnen ons team !

Uw CV gelieve toe te zenden aan:Jan van Hamond ( j.v.hamond@horyon-innovaties.nl ).


Wetgeving algemeenVolgens voorzichtige schattingen sterven in Nederland jaarlijks tussen vier- en achthonderd mensen als gevolg van beroepsmatige... lees meer

Huidige wetgeving 


In 2006 zijn, naar aanleiding van Europesewetgeving, het asbestverwijderingsbesluit en de wetgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden grondig aangepast... lees meer

Bekijk alle wetgeving

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl