Innovatief en transparant
Bekijk alle nieuwsartikelen

Solide wettelijke grondslag 'asbestdaken verbod' noodzakelij...Geplaatst op 04-FEB-16 in de categorie algemeen

<b>De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.</b>. Nadat het besluit aan de Kamer is voorgelegd en vragen schriftelijk beantwoord zijn, is het verzonden aan de Raad van State ter advisering. Inmiddels is het advies van de Raad van State ontvangen. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen...
Lees meer

Na anderhalf jaar rechten is Horyon slagvaardig tegen SZW!Geplaatst op 05-OKT-15 in de categorie actueel

Na anderhalf jaar rechten brengt uiteindelijk de vernietigende uitspraak van Raad van State duidelijkheid in de zaak welke Horyon had aangespannen, wegens een onterechte stillegging, tegen SZW! Jan Horyon heeft samen met zijn advocaat Tim Segers altijd geloof gehad in haar gelijk inzake deze kwestie. Echter tussen je gelijk hebben en dit uiteindelijk verkrijgen moet er meestal nogal wat water door de rivier stromen...
Lees meer

Minister Asscher zet zwaarder in op de invloed van...Geplaatst op 10-JUL-15 in de categorie actueel

<B>Inleiding </B> Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de werkgever verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemers en dient hij een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Maar er zijn situaties waarin ook de opdrachtgever grote invloed heeft op de mogelijkheden om gezond en...
Lees meer

TV uitzending: HORYON b.v. uitgeroepen als branchewinnaar!Geplaatst op 07-JUN-15 in de categorie In de media

Hoe wordt je uiteindelijk genomineerd als beste bedrijf binnen je branche? Klik op de link om onze uitgebreide TV bedrijfsvideo te zien https://vimeo.com/129876841 De Nominatiecommissie en juryleden Onafhankelijk De leden van de nominatiecommissie worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kennis in het bedrijfsleven, hun integriteit en hun beschikbaarheid om het nominatieproces uit te voeren...
Lees meer

Is eenmalige blootstelling aan asbest gevaarlijk?Geplaatst op 20-MEI-15 in de categorie actueel

In 2014 waren er weer een aantal incidenten waarbij asbest vrij kwam. Meestal gaat het om branden. Meest ingrijpend was de brand in Roermond op dinsdagavond 16 december. Door de brand in de haven besluit de gemeente de volgende ochtend om een groot gedeelte van de binnenstad af te sluiten. Dat duurt enkele dagen en betekent daarom een enorme kostenpost voor de middenstand in deze periode vlak voor kerst...
Lees meer

SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingenGeplaatst op 11-APR-15 in de categorie

Succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over deze vorm van ondernemen te nuanceren. Daarbij is het van groot belang dat sociale ondernemingen hun waarde voor de samenleving beter gaan meten en zo zichtbaar maken. Hierbij kan de overheid...
Lees meer

HORYON in veiligheidseditie van Bouwend Nederland.Geplaatst op 27-MAA-15 in de categorie actueel

Asbestverwijdering is een heikel onderwerp dat de bouwplaats hard kan treffen: in kosten, in reputatieschade en in het vrijkomen van asbest, zelfs na oplevering. Asbestsaneringsbedrijven krijgen vaak de zwarte piet toegespeeld terwijl het ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en andere ketenpartijen is. Goede voorbereiding kan problemen en kosten nadien sterk verminderen...
Lees meer

Meerjarenplan ILenT voorziet ook in toezicht op asbest!Geplaatst op 21-MAA-15 in de categorie actueel

ILenT staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport Het werkveld van deze inspectie omvat: • afval, industrie & bedrijven; • wonen, water & producten; • rail- en wegvervoer; • scheepvaart; • luchtvaart. De regelgeving richt zich op bedrijven, organisaties en overheidsinstanties die in de hele keten van deze sectoren werkzaam zijn. Zij stelt eisen aan...
Lees meer

Sharita Horyon genomineerd voor 'Eindhoven Business...Geplaatst op 12-JAN-15 in de categorie

HORYON b.v. is er trots op dat Sharita Horyon genomineerd is om als ondernemer in de TOP 5 van de Eindhoven Business AWARD 2014 te mogen eindigen. Op de feestelijke Nieuwjaarsborrel van 8 januari 2015 werden alle genomineerden verwacht. De uiteindelijke welverdiende winnaars waren Peter Kentie en Bob van Oosterhout. Twee zeer gewaardeerde ondernemers met een prachtig bedrijf...
Lees meer

Bedrijf krijgt € 150.000,-- boete voor het blootstellen...Geplaatst op 24-DEC-14 in de categorie

DEN BOSCH - De eigenaar van een bedrijf in Nuenen heeft een boete van 150.000 euro gekregen, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, voor het blootstellen van zijn personeel en het milieu aan het kankerverwekkende asbest. Volgens de rechtbank in Den Bosch gebeurde dit op een volstrekt onaanvaardbare manier. De rechter acht bewezen dat de man zijn medewerkers...
Lees meer

Vacatures:Gemotiveerde werknemers met een scherp oog voor kwaliteit en de capaciteit om projecten te leiden!

Wij zijn dringend op zoek naar:

- Ervaren DTA-ers (met een scherp oog voor de details en leidinggevende capaciteiten);
- Ervaren DAV-ers;

Bent u degene die geen enkele concessie wil doen aan kwaliteit, gemotivieerd is en géén 9 tot 5 mentalitieit heeft? Wellicht past u dan binnen ons team !

Uw CV gelieve toe te zenden aan:Jan van Hamond ( j.v.hamond@horyon-innovaties.nl ).


Wetgeving algemeenVolgens voorzichtige schattingen sterven in Nederland jaarlijks tussen vier- en achthonderd mensen als gevolg van beroepsmatige... lees meer

Huidige wetgeving 


In 2006 zijn, naar aanleiding van Europesewetgeving, het asbestverwijderingsbesluit en de wetgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden grondig aangepast... lees meer

Bekijk alle wetgeving

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl