Geschreven artikelen

De complexiteit van een containment

Over een containment wordt in de volksmond vaak simpel gedacht: "het is een ruimte afschermen van andere ruimtes". In de praktijk zit het toch wat gecompliceerder in elkaar. Bij het creeren van een containment moet vooraf goed nagdacht worden om achteraf problemen te voorkomen. De letterlijke betekenis is 'to contain' oftewel bevatten en omvatten.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Inzet van verantwoord equipment bij asbestsanering

Een juiste en verantwoorde inzet van gereedschap/apparatuur (equipement)
bij asbestsaneringen klinkt vrij logisch.Juist omdat het saneren van asbest een specialisme is dat doorgaans gebeurt onder bijzondere omstandigheden dient er extra aandacht te zijn voor het gereedschap. Dat het inzetten van verantwoord equipement bij een asbestsanering meer om het lijf heeft dan 'even bij een leverancier het gereedschap aankopen', zal na het lezen van dit artikel wellicht iets duidelijker worden.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Drones kijken mee bij asbestsanering

Een drone bewijst goede diensten op diverse projecten van Horyon te Eindhoven. Met enige regelmaat stuurt HORYON b.v. de viermotorige drone over zijn projecten.De HD-camera geeft niet alleen mooie overzichtsbeelden, maar we kunnen de diverse onderdelen van het project ook van dichtbij inspecteren. Dit is met name erg nuttig bij moeilijk bereikbare locaties bijvoorbeeld boven water. De beelden kunnen ook gebruikt worden tijdens het voortgangsoverleg.”

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Eindscriptie opleiding Hogere Veiligheids Kundige (HVK)

Een zéér belangrijke schakel in een deugdelijke uitvoer van een asbestsanering is een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA). Hij is de sleutelfiguur tijdens de uitvoer van een asbestsanering. Hij dient eveneens als aanspreekpunt voor opdrachtgever(s) en toezichthoudende / controlerende instanties. Wat maakt deze DTA nu zo bijzonder?

Klik op deze link om de eindscriptie van Jan Horyon te lezen.

Saneringstechniek op 45 meter hoogte

Op het terrein van de voormalige wollenstoffenfabriek AaBee in Tilburg-Zuid is recentelijk een asbestsanering uitgevoerd in de karakteristieke 45 meter hoge schoorsteen. Om de klus te klaren heeft Horyon een special saneringstechniek toegepast.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Asbest: Goede inventarisatie vooraf voorkomt problemen achteraf

Asbestverwijdering is een heikel onderwerp dat de bouwplaats hard kan treffen: in kosten, in reputatieschade en in het vrijkomen van asbest, zelfs na oplevering. Asbestsaneringsbedrijven krijgen vaak de zwarte piet toegespeeld terwijl het ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en andere ketenpartijen is. Goede voorbereiding kan problemen en kosten nadien sterk verminderen.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Validatie eenduidigheid ontbreekt

Alle betrokken partijen binnen het werkveld asbest zijn nog nooit zo druk bezig geweest om de normen en wetgeving aan te passen als de afgelopen jaren. De uiteindelijke doelstelling is om asbestsaneringen veiliger, efficiënter en voordeliger uit te kunnen voeren. Maar wat zijn de hobbels die nog genomen moeten worden en waar staan we nu?

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

De zin en onzin van het validatieprotocol

Bij een validatie wordt op basis van een vooropgesteld protocol (validatieprotocol) nagegaan of een bepaalde werkmethodiek geschikt is om een asbestsanering, op een veilige wijze en met het juiste eindresultaat, in de praktijk uitvoerbaar te maken.

Het validatieprotocol heeft meestal als doel om een hogere risicoklasse terug te schalen naar een lagere risicoklasse. Ook dient de ‘best bestaande techniek’ toegepast te worden. In de praktijk denkt men meestal dat na het valideren de uitvoering een stuk goedkoper is. Dat is niet het juiste uitgangspunt!

Klik op deze link om het voledige artikel te lezen.

Van de regen in de drup of van de drup in de regen?

Onlangs is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit genomen tot het voornemen om de asbestgrenswaarden te verlagen. Voorafgaand hieraan zijn de eerder voorgenomen verlaging van de grenswaarden tot tweemaal toe uitgesteld. Vanwege het verlagen van de grenswaarden is er een herziene NEN 2990 opgesteld (versie 2012). Met ingang van 1 november 2013 is een deel van deze herziene NEN 2990:2012 ingevoerd. De nog niet van toepassing zijnde onderdelen worden met ingang van de verlaging van de grenswaarden van kracht.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.

Notitie inzake beoordeling het tussenrapport van Panteia

Het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn gesteld in verband met het gevaar van asbest voor de gezondheid. Veilig saneren is van belang om te zorgen dat er in de toekomst door de huidige blootstelling zo weinig mogelijk nieuwe asbestslachtoffers zullen zijn. Het voldoen aan deze strenge regels kost geld. Dit betekent dat het financieel voordeel kan opleveren om niet volgens de regels te saneren. Om dit te voorkomen richt de Inspectie SZW zich sterk op het tegengaan van illegale asbestverwijdering. Het onveilig verwijderen van asbest levert niet alleen gevaar op voor werknemers van een sloop- of klusbedrijf, maar bijvoorbeeld ook voor bewoners en buren.

Klik op deze link om het volledige artikel te lezen.