Over ons

Jan Horyon in een notendop en zijn verdere toekomstvisie

Jan Horyon, de 3e generatie van het HORYON concern, is vanaf de wieg opgegroeid in de sloopbranche. Van kinds af aan is Jan Horyon, eerst via het slopersbedrijf van zijn vader (ook grootvader had een slopersbedrijf), dagelijks nauw betrokken bij de uitvoer van de meest complexe sloopwerken en zelfs meerdere malen betrokken bij het slopen van gebouwen en schoorstenen middels explosieven.

Midden jaren 80 heeft Jan Horyon de weg naar het professioneel saneren van asbest weten te banen. Dit was een periode waarbij men in Nederland nog in een vorm van ‘pioniersfase’ verkeerde. Het was zelfs een periode waarbij Inspectie-SZW (toenmalige Arbeidsinspectie) zelf nog metingen op locatie kwam verrichten. De jaren welke hierop volgden zijn voor Jan Horyon zeer leerzaam en waardevol geweest. Tussendoor heeft Jan Horyon de nodige (aanvullende) opleidingen positief weten af te ronden (zelfs de HBO opleiding tot Hogere Veiligheidskundige wist hij positief af te ronden).

In de afgelopen decennia heeft hij (samen met zijn echtgenote) op een eigenwijze en zelfstandige manier de nodige doelstellingen en visies weten waar te maken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • 1e gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf van Nederland;
  • 1e gediplomeerde asbestdeskundige van Nederland;
  • 1e bedrijf binnen de branche met een MVO certificaat;
  • 1e bedrijf binnen de branche met een OHSAS 18001 certificaat;
  • 1e bedrijf binnen de branche welke zich vrijwillig heeft aangemeld voor ‘horizontaal toezicht’ bij de Belastingdienst;
  • 1e bedrijf binnen de branche met een gouden keurmerk ‘duurzame ondernemer’;
  • 1e bedrijf binnen de branche met een ISO 26000 NPR 9026 zelfverklaring;
  • Daarnaast wisten Jan en Sharita Horyon vele nominaties binnen te halen waaronder de Eindhoven Business Award en de Nationale Business Succes Award;

Asbest-, sloop-, Chroom-6 en andere milieu-gerelateerde vraagstukken

Jan Horyon is actief in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van (complexe) vraagstukken welke gerelateerd zijn aan asbest, sloop, Chroom-6 en milieu.

Stil zitten en achterover leunen komt niet voor in het woordenboek van Jan Horyon. Hij zal de komende jaren actief blijven deelnemen in overlegstructuren van verschillende Ministeries, overheids- en semi-overheidsorganen, stuurgroepen, werkgroepen etc. Hij hoopt op deze manier zijn kennis en ervaring in te kunnen brengen bij de nodige (complexe) asbest- en sloop en milieu gerelateerde vraagstukken.

Kennisverrijking en kennisdeling is een fundamenteel onderdeel van het dagelijks ondernemen van Jan Horyon.

Innovaties – Research & Development

Er zijn al de nodige innovatieve zaken bij Jan Horyon door zijn vingers heen gegaan. Enerzijds door hem zelf bedacht en ontwikkeld anderzijds is en word Jan Horyon door derde benaderd om mee te denken over innovatieve oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Jan Horyon is van mening dat de beste oplossing(en) bereikt worden door volledig ‘out of the box’ te denken. De meeste innovaties lopen vast omdat men eerst kijkt naar de beperkingen welke er ‘eventueel’ kunnen zijn. Het anders denken blijkt in de praktijk een hele opgaaf. Indien er geen referentiekaders zijn en/of wet- en regelgeving hierin niet eenduidig voorziet dan lijkt alles op slot te gaan.

Dit soort situaties is voor Jan Horyon een extra motivatie om door te gaan en te (her)beoordelen wat de mogelijkheden zijn om deze onduidelijkheid te verhelderen en een eventuele (innovatieve) doelstelling haalbaar te maken.

Energie transitie en daaraan gerelateerde vraagstukken

Jan Horyon is steeds actiever betrokken bij specifieke vraagstukken omtrent energietransitie en daaraan gerelateerde vraagstukken. Deze vraagstukken zijn zéér variabel. Van het ontwikkelen van een ‘power train’ om de transitie van fossiele brandstof naar elektra mogelijk te maken als het transformeren van (industriële) gebouwen en woningen. Deze vraagstukken beperken zich inmiddels niet meer tot de landsgrenzen. Hierdoor heeft Jan Horyon een slagvaardig ‘wereldwijd’ netwerk kunnen opbouwen. Hierdoor vervagen de landelijke beperkingen en kan de ervaring vanuit andere werelddelen benut en geoptimaliseerd worden voor de landelijke oplossing(en) inzake deze.

Ook subsidies en (wereldwijde) financieringen zijn een onderdeel op de beantwoording van deze vraagstukken.

Vastgoed en projectontwikkeling

Jan Horyon ziet dat er al enkele jaren een trend waarneembaar is waarbij reguliere banken de financiële eisen voor vastgoed- en ontwikkelingsprojecten aanscherpen. Doordat wereldwijd Covid-19 zijn intreden heeft gemaakt is de impact hierin er niet kleiner op geworden. Alle financiële regels zijn / worden aangescherpt en een hogere (verplichte) inbreng van eigen vermogen zal door reguliere banken verder worden doorgezet. Daarnaast zullen reguliere banken bij voorkeur op lange termijn financieren. Er blijkt vanuit vastgoed en ontwikkelingsprojecten dat er behoefte is aan een aangepaste exit strategie welke per situatie / project anders ingevuld en beoordeeld dient te worden. Het aantrekken van buitenlandse investeerders zal er in de toekomst niet makkelijker op worden. Om bovenstaande motiverende reden(en) heeft Jan Horyon een samenwerking met financiële techneuten zijn gehuivest in binnen en buitenland.

Bovenstaand is een korte samenvatting van de activiteiten waarmee Jan Horyon zich momenteel bezig houd. Het mogen voor zich spreken dat Jan Horyon bereid is om uw specifieke casus te bespreken en samen met u en/of uw team te zoeken naar de beste oplossing.

Wij zijn bereikbaar onder nummer (+31) 06-53500400 of per mail jan@horyon.nl.