Europese Parlement komt met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van werknemers tegen asbest

Hert Europese Parlement onderstreept dat vooraanstaande medische onderzoekers, van de Internationale PE689.800v02-00 18/63 RR\1240202NL.docx NL Commissie voor gezondheid op het werk (ICOH), tot de conclusie zijn gekomen dat de blootstellingsgrenswaarden geen passende bescherming tegen kanker bieden en een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voorstellen van 1 000 vezels/m3 (0,001 vezel/cm3 ); is ingenomen met de toezegging van de Commissie om in 2022 een wetsvoorstel in te dienen teneinde de blootstelling van werknemers aan asbest verder te beperken, en roept de Commissie op deze grenswaarden voor blootstelling zo snel mogelijk te actualiseren en vast te stellen op 0,001 vezel/cm3 (1 000 vezels/m3 ), rekening houdend met aanbevelingen van verschillende belanghebbende partijen en na raadpleging van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats; benadrukt dat er een passende overgangsperiode nodig is om de nieuwe methode en de nieuwe blootstellingsgrenswaarden toe te passen;

Klik op deze link om het volledige verslag van het Europese Parlement te downloaden.