Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders doet in april 2021 voorstel voor een risico gebaseerde aanpak inzake asbest aan boord van zeeschepen

Aanvraag voorstel voor een risico gebaseerde aanpak ‘asbest aan boord van zeeschepen’

De Nederlandse reders, waterbouwers en zeevisserij begrijpen heel goed dat verandering noodzakelijk is en dat er een werkbaar en efficiënt handhavingsbeleid moet zijn. Onderdeel daarvan is, zo menen zij, dat het beleid in de juiste verhouding dient te staan tot internationale standaarden waardoor concurrentieoverwegingen, zoals bijvoorbeeld omvlaggen, niet nodig zijn.

Namens de KVNR, VvW en RvZ doen zij daarom een concreet voorstel voor de verwijdering van asbest uit zeeschepen. Dit voorstel heeft vier uitgangspunten:

  1. Gezondheidsrisico;
  2. Doelmatigheid;
  3. Juridisch;
  4. Voorbeeldfunctie

Om meer context te bieden bij bovenstaande uitgangspunten heeft men een notitie inzake deze geschreven.

Klik op deze link om de brief en bijgaande notitie te lezen.