Verwijderen en terugplaatsen van golfplaten voor Staatsbosbeheer